Hiragana tsu

Hiragana tsu I Papiercollage auf Archivfotografie I 30x20cm I 2017