artistic book covers

o.T. I  Collage I 17x10cm I 70, 2022

o.T. I  Rückseite 70, 2022 collagiert  I 20,5x12cm

o.T. I Collage I 20,5×12,5cm I 67, 2022

o.T. I Collage I 20x12cm I 64, 2022

o.T. I  Rückseite 64, 2022 collagiert  I 20,5x12cm

o.T. I  Letraset ,Stempeldruck I 19,5×11,5cm I 16, 2022

o.T. I  Letraset I 20,5x12cm I 24, 2022

o.T. I  Letraset I 19,5×11,5cm I 1, 2022

o.T. I  Letraset , Fotogramm I 20x12cm I 20, 2022

o.T. I  Letraset ,Stempeldruck I 19,5×11,5cm I 22, 2022

 Ein Strich küßt den  Anderen. (Tagebuchnotiz 19.3.1994)

o.T. I  Letraset ,Stempeldruck I 19,5×11,5cm I 28, 2021

o.T. I  Letraset I 19,5×11,5cm I 40, 2021

o.T. I  Letraset I 19,5×11,5cm I 43, 2021

o.T. I  Letraset I 19,5×11,5cm I 46, 2021

o.T. I  Letraset I 19,5×11,5cm I 66, 2021

roter Regen I  Letraset I 19,5×11,5cm I 181, 2020

o.T. I  Letraset I 19,5×11,5cm I 62, 2020

o.T. I  Letraset I 19,5×11,5cm I 114, 2020

o.T. I  Letraset ,Stempeldruck I 19,5×11,5cm I 164, 2020

o.T. I  Letraset ,Stempeldruck I 19,5×11,5cm I 237, 2020